Paušalni obrt nakon porezne reforme

20. ožujka 2021.

U Plavom uredu je, zbog povećanog interesa za paušalne obrte, još je jednom održan seminar Od hobija do paušalnog obrta koji je vodila Maja Živanović iz Prosperitus savjetovanja, porezna savjetnica.

Mnogim je potencijalnim poduzetnicima paušalni obrt idealan pravni oblik za početak poslovanja, a s poreznom reformom u 2017. godini taj je oblik još dodatno dobio na popularnosti. Kroz paušalni obrt kao najjeftiniji način obavljanja djelatnosti, hobist može na idealan način ispitati tržišnu vrijednost svog pothvata, kao i vlastite poduzetničke sposobnosti.

Paušalni obrti nakon porezne reforme

S početkom 2017. godine nastupila je porezna reforma, a neke bitnije novosti iz porezne reforme što se tiče obrta su:

  • u paušalni obrt može ući i djelatnost trgovine i ugostiteljstva
  • prag za ulazak u sustav PDV-a za paušalne obrte pomiče se s 149.500,00 kn na 230.000,00 kn
  • od 1.1.2018. predviđeno povećanje je praga za ulazak u sustav PDV-a na 300.000,00 kn
  • uvodi se fiskalizacija od 1. srpnja 2017.

Bitne su i promjene u izračunavanju doprinosa:

  • mjesečna osnovica za doprinose u obrtima iznosi 5.224,05 kn, dok za paušalne obrte ona iznosi 3.095,60 kn.
  • to znači da mjesečni iznos doprinosa za obrtnike iznosi 1.943,35 kn, dok za paušalne obrte iznosi 1.151,56 kn.

Polaznici su predavačicu obasuli mnogim pitanjima u vezi svojih specifičnih slučajeva, a neke od njih, osobito kreativce, knjigovodstvene kategorije nisu baš impresionirale. Tako je Maja Hrustić izjavila:

Ova edukacija me podsjetila na trening borilačkih vještina koji se polazniku može činiti previše težak i zahtjevan, ali ga u kratkom vremenu i kroz brzu procjenu većine mogućih rizika priprema za uspješno rješavanje avantura s birokracijom!

Izvor: Paušalni obrt nakon porezne reforme – Plavi ured