O nama

Maja Živanović Ivankić

Porezno Savjetništvo

Zadovoljstvo nam je predstaviti vam se kao vaš potencijalni partner i suradnik koji je spreman zajedno sa vama raditi na vašem poslovnom uspjehu!

ZASTUPANJE U POREZNIM POSTUPCIMA

Koordinacija s poreznim nadzorom u suradnji s odvjetničkim uredom i sudska vještačenja

POREZNO SAVJETOVANJE

Davanja savjeta o pitanjima iz zakonodavstva vezanog za poreze i druga javna davanja

POREZNI UVID

Provjera i analiza radi utvrđivanja kvalitete poreznog knjigovodstva izloženosti poreznim rizicima

Ne oklijevajte, kontaktirajte nas za stručnu pomoć i kvalitetnu uslugu.

POREZNO SAVJETOVANJE MAJA ŽIVANOVIĆ