Porezno savjetovanje

POREZNO SAVJETOVANJE MAJA ŽIVANOVIĆ

 • davanja savjeta o pitanjima iz zakonodavstva vezanog za poreze i druga javna davanja
 • porezno savjetovanje u pisanoj formi
 • porezno savjetovanje na radnim sastancima
 • prikaz poreznog položaja klijenta
 • izrada i ovjera poreznih prijava i drugih akata u porezno-pravnom odnosu
 • kontinuirano ugovoreni nadzor pravilnosti vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava
 • porezno praćenje pojedinog poreznog obveznika koje porezna uprava uzima u obzir prilikom sustavne procjene umanjenja rizika prije pokretanja nadzora, stjecanja posebnog statusa tog poreznog obveznika u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza pred poreznim tijelima i drugih poreznih postupaka
 • zastupanje u svim poreznim i prekršajnim postupcima pred poreznim tijelima
 • sudjelovanje u poreznim upravnim sporovima
 • pružanje najkvalitetnijeg rješenja

ZASTUPANJE KLIJENATA U POREZNIM POSTUPCIMA

 • koordinacija s poreznim nadzorom u suradnji s odvjetničkim uredom
 • vještačenja po odluci suda i/ili poreznog tijela u poreznim predmetima

POREZNO PLANIRANJE

 • optimiziranje poreznog tereta

POREZNI UVID

 • provjera i analiza radi utvrđivanja kvalitete poreznog knjigovodstva izloženosti poreznim rizicima
 • poboljšanje poreznog knjigovodstva klijenta
 • optimaliziranje poreznog položaja

POREZNE UŠTEDE

 • S obzirom na velik broj pozitivnih poreznih propisa, porezni savjetnik može predložiti poreznu optimizaciju svakom poreznom obvezniku individualno, sukladno djelatnosti koju obavlja, a da isti možda zbog ne znanja ne koristi sve dostupne porezne mogućnosti.
 • Individualni statusi poreznog obveznika.